3d mapping camera

Partners/Distributors

partnyor distribütorlar

Diqqətini oblique fotoqrafiyaya yönəldən yüksək texnologiyalı şirkət yeniliklər etməyə davam edir.

  • Tsinghua Universiteti

  • Wuhan Universiteti

  • Shandong Universiteti

  • Cənub-Qərbi Jiaotong Universiteti