3d mapping camera

İdarə etmə modulu

Kateqoriyalar: Aksesuarlar

Dəstəklənən kamera modelləri: Bütün növlər
Qayıdış siyahısı
RIY seriyalı əyri hava kameralarının idarəetmə bloku. Beş linzanın eyni vaxtda fotoşəkil çəkməsini təmin edən kamera sinxronizasiyasına nəzarət üçün yeni əks əlaqə prosessoru. O, həmçinin kameranı gücləndirir.

Geri